Vers på dagen
1 Johannesbrevet 4:21
Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.