Vers på dagen

Matteus 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.