Vers på dagen
Efesierbrevet 4:25
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.