Vers på dagen

Ordspråksboken 1:1
Detta är Salomos ordspråk, Davids sons, Israels konungs.