Vers på dagen
Hebreerbrevet 2:18
Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas.