Vers på dagen
Psaltaren 80:7
Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.