Verse of Day

1 Petrose 3:15
Eupša kgethagatšang Kriste e le Morena dipelong tša lena, ka mehla le loketše go ikemela pele ga yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago lebaka la kholofelo e lego go lena, eupša le dira bjalo ka moya o boleta le ka tlhompho e tseneletšego.