Verse of Day

2 Timothea 1:12
Ke ka lona lebaka le ke bilego ke tlaišwago ke dilo tše, eupša ga ke na dihlong. Gobane ke tseba yo ke mo dumetšego, e bile ke kgodišega gore o kgona go hlokomela seo ke mo gafetšego sona go fihla letšatšing leo.