Verz dneva

2 Korinčanom 5:21
Kajti tega, kteri ni vedel za greh, storil je za voljo nas greh, da bi bili mi pravica Božja v njem.