Verz dneva

Janezu 1:4
V njej je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudém,