Verz dneva

1 Timoteju 4:14
Ne zanemarjaj darú v sebi, kateri ti je bil dan po preroštvu s pokladanjem rok starejšinstva.