Verz dneva

Galačanom 6:6
A kdor se uči besede, naj deli vsako dobro s tem, kteri uči.