Verz dneva
Hebrejcem 2:18
Kajti v kolikor je sam trpel in izkušan bil, v toliko tudi more pomagati izkušanim.