Verz dneva

Kološanom 2:15
in je razorožil poglavarstva in oblasti in jih postavil očitno na ogled in slavil zmago nad njimi v njem.