Verz dneva
Rimljanom 4:25
ta je bil dan v smrt za grehe naše in je bil obujen za opravičenje naše.