Verz dneva
Psalmi 75:1
Načelniku godbe; kakor ‚Ne pogubi!‘ Psalm Asafov in pesem. Slavimo te, o Bog, slavimo; ker blizu je ime tvoje, čuda tvoja se oznanjajo.