Verz dneva
2 Korinčanom 5:21
Tega, ki ni poznal greha, je storil zaradi nas v greh, da bi postali mi pravičnost Božja v njem.