Verz dneva

Izaija 40:29
Trudnemu daje krepkosti in onemoglemu podeljuje obilo moči.