Verz dneva

Hebrejcem 10:39
Mi pa nismo izmed onih, ki se umikajo in se pogube, temuč ki verujejo in ohranijo dušo.