Verz dneva
1 Petrovo 5:6
Ponižajte se torej pod mogočno roko Božjo, da vas poviša ob času svojem;