Verz dneva

Pregovori 1:1
Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja izraelskega: