Verz dneva

Mateju 6:14
Kajti če odpustite ljudem njih pregreške, odpusti tudi vam Oče vaš nebeški.