Verz dneva

1 Janezovo 4:18
Strahu ni v ljubezni, temuč popolna ljubezen izganja strah, ker strah povzroča trpljenje; kdor pa se boji, ni popoln v ljubezni.