Verz dneva
ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ 2:14
Ker so torej otročiči deležni mesa in krvi, se je tudi on tega podobno udeležil, da bi s svojo smrtjo uničil njega, ki ima smrti oblast, to je: hudiča,