Verz dneva

Filipljanom 4:13
Vse morem v njem, ki me krepča, v Kristusu.