Den verša

Galaťanom 1:3
milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,