Den verša
Rimanom 14:1
A slabého vo viere prijímajte, nie na posudzovania myšlienok.