Den verša

Jána 1:4
V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,