Den verša
Efezanom 4:25
Preto složiac lož hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si navzájom údami.