Den verša
Žalmy 107:1
Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.