Den verša
Žalmy 90:14
Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni.