Den verša

Jána 4:24
Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde.