Den verša

Náreky 5:21
Navráť nás, Hospodine, k sebe, a navrátime sa; obnov naše dni jako kedysi!