Den verša
2 Korinťanom 5:14
Lebo láska Kristova nás núti,