Den verša

Žalmy 71:9
Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila.