Den verša

Príslovia 1:1
Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa,