Den verša
Efezanom 4:26
Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad vaším rozhnevaním sa,