Den verša

Matúša 6:14
Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;