Den verša

Žalmy 56:4
V deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba.