Den verša

Matúša 11:28
Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie.