Den verša

Žalmy 69:30
A ja, keď aj som biedny a sovrený bolesťou, tvoje spasenie, Bože, ma vyvýši.