Ndima yeZuva

Ruka 12:11
Kana vachikuisai ku\add matare\add* \add e\add*masinagoge navatongi navanesimba, musafunganya kuti muchapindurei kana sei, kana muchataurei.