Стих дана

Плач Јеремијин 5:21
Obrati nas, Gospode, k sebi, i obratićemo se; ponovi dane naše kako bijahu prije.