Стих дана

Псалми 121:7
Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvaće dušu tvoju Gospod.