Стих дана
Дела Aпостолска 17:27
Да траже Господа, не би ли Га барем опипали и нашли, премда није далеко ни од једног нас;