Стих дана

Амос 5:4
Јер овако вели Господ дому Израиљевом: Тражите ме, и бићете живи.