Стих дана

2 Коринћанима 5:14
Јер љубав Божја нагони нас, кад мислимо ово: ако један за све умре, то дакле сви умреше.