Стих дана
Филипљанима 4:20
А Богу и Оцу нашем слава ва век века. Амин.