Стих дана
Псалми 80:7
Боже над војскама! Поврати нас, нека засја лице Твоје да се спасемо!