Стих дана
2 Коринћанима 5:21
Јер Оног који не знаше греха нас ради учини грехом, да ми будемо правда Божја у Њему.