Стих дана

2 Петрова 1:21
Јер никад пророштво не би од човечије воље, него научени од Светог Духа говорише свети Божији људи.