Стих дана
Псалми 68:3
А праведници ће се веселити, радоваће се пред Богом, и славити у радости.