Стих дана
Колошанима 1:17
И Он је пре свега, и све је у Њему.