Стих дана

Псалми 69:5
Боже! Ти знаш је ли у мени безумље, и кривице моје нису сакривене од Тебе.