Стих дана
Ефесцима 4:22
Да одбаците, по првом живљењу, старог човека, који се распада у жељама преварљивим;