Стих дана

Исаија 40:29
Он даје снагу уморном, и нејаком умножава крепост.