Стих дана

Приче 1:1
Приче Соломуна сина Давидовог, цара Израиљевог,