Стих дана

Постање 6:22
И Ноје учини, како му заповеди Бог, све онако учини.