Стих дана

Јован 4:24
Бог је Дух; и који Му се моле, духом и истином треба да се моле.