Versetul zilei
Galateni 1:3
Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!