Versetul zilei

Zaharia 7:9
"Aşa a vorbit Domnul oştirilor: "Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul.