Versetul zilei

Proverbe 1:1
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,