Verse of Day

1 Jan 2:15
Trobul te na avel tumenge drago e lumia ai chi le dieli kai si ande lumia. Ke kodo kai si leske drago e lumia, e dragostia le Devleski nai ande leste.