Wiersz dnia

Mateusza 6:14
Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski;