Wiersz dnia

Kolosan 1:16
Albowiem przezeó stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź paóstwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeó i dla niego stworzone jest.