Wiersz dnia

Przypowieści 1:1
Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: