Wiersz dnia

Rzymian 4:25
który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego.